Trình bày của cuốn sách “Phong cách mới” về sự tổng hợp hài hòa trong trang trí hoa – ngày 05 tháng 12 năm 2017, Genoa, Ý

Các bạn thân mến và các công ty, Vui mừng vì EDFA – Genoa mời bạn trình bày cuốn sách mới nhất của Viện trang trí hoa văn Ý dành cho những người chuyên nghiệp, Sanremo: “Phong cách mới” sự hòa hợp tổng hợp trong trang trí hoa   sẽ diễn ra vào...