Danh sách giải thưởng

Danh sách giải thưởng

Danh sách giải thưởng của nhóm Fleurs de Style Tháng 5 năm 2011 – tháng 10 năm 2019   Tổng số: 74 giải thưởng   5 giải thưởng Giải quán quân 13 giải thưởng Hạng Nhất 14 giải thưởng Hạng Nhì 14 giải thưởng Hạng Ba 12 giải thưởng Khuyến khích 5 giải...