Danh sách giải thưởng

Danh sách giải thưởng

Danh sách giải thưởng của nhóm Fleurs de StyleTháng 5 năm 2011 đến tháng 10 năm 2022 Tổng số: 97 giải thưởng 7 giải “Quán quân”16 giải “Hạng nhất”15 giải “Hạng nhì”16 giải “Hạng ba”17 giải “Khuyến khích”1...