Các bạn thân mến và các công ty,
Vui mừng vì EDFA – Genoa mời bạn trình bày cuốn sách mới nhất của Viện trang trí hoa văn Ý dành cho những người chuyên nghiệp, Sanremo:

“Phong cách mới” sự hòa hợp tổng hợp trong trang trí hoa

 

sẽ diễn ra vào ngày:

Thứ ba, ngày 5 tháng 12 lúc 17h ở Fiorirà a Feast, Via Riboli 2, Genoa

Chúng tôi rất mong chờ anh chị và rất đông!